Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

V roce 1991 jsme otevřeli svou prodejnu v Židlochovicích na náměstí v pronajatých prostorách. Postupně byla ve dvoře vybudována zcela nová bourárna v původních prostorách starých chlévů. Svou živnost, řeznictví a uzenářství, jsme začali provozovat původně se čtyřmi pracovníky. Každým rokem bylo něco nového vybudováno – přistavěla se vařená výroba, udírny, umývárna beden, nové zázemí pro zaměstnance, včetně oddělených sprch pro ženy a muže.

V rámci rozšiřování výroby a kapacity jsme zakoupili větší stroje pro výrobu uzenin. Také jsme přistavěli chladírnu na maso a uzeniny. V roce 2002 jsme postupně vybudovali mrazák a rychlozmrazovnu masa. V roce 2003 jsme odkoupili všechny prostory za prodejnou, které jsme začali upravovat a v rámci těchto změn jsme zřídili pracoviště pro učně. Od založení firmy se jich u nás vyučilo více než dvacet.

Vstupem do Evropské unie jsme museli zamezit křížení cest zaměstnanců, vybudovat nové schodiště a také zamezit křížení toku surovin. Z důvodu splnění požadavků nových nařízení byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy – zastřešení a podstropní tepelná izolace dvora, nový strop v míchárně a ve výrobně uzenin, nová umývárna, sklad přepravek, centrální chlazení celého provozu s rekuperací vody, vybudování pěti nových chladíren pro skladování a expedici, zadní výjezd z provozu pro hotové výrobky.

K dnešnímu dni jsou všechny provozy na zpracování surovin a obchodní prostory klimatizované.

Nosnou částí podniku je právě masná výroba produkující 20 tun výrobků a specialit za jeden měsíc. Po technické stránce provoz plně vyhovuje podmínkám Evropské unie. Od roku 1999 máme zpracovaný HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Certifikace systému zdravotní nezávadnosti), na který jsme v roce 2003 obdrželi certifikát, který nám umožňuje obchodovat s Evropskou unií. Záměr je zvyšovat úroveň a zdravotní nezávadnost našich výrobků.

V roce 2007 jsme začali jako druzí v republice s výrobou salámu uherákového typu s ušlechtilou plísní na povrchu, pro kterou jsme v oddělených prostorách zřídili novou sušárnu.

V roce 2018 došlo ke změně majitele a v roce 2019 k přejmenování firmy na Flajšingr s.r.o.